Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Śląskie Spotkania

Reumatologiczno-Ortopedyczne

map-marker Bielsko-Biała

calendar3 31 marca - 2 kwietnia 2022 r.

 

Program ramowy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Parkhotel Vienna w Bielsku-Białej

 

 

Czwartek, 31 marca 2022 r.

 

15.00 – 15.10 Powitanie uczestników konferencji

 

Sesje reumatologiczne

 

15.10 – 16. 40 Sesja reumatologiczna I

16.40 – 17.00 Przerwa na kawę

17.00 – 18. 30 Sesja reumatologiczna II

 

Kolacja

 

 

Piątek, 1 kwietnia 2022 r.

 

Sesje reumatologiczne

 

9.00 – 10.30 Sesja reumatologiczna III

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę

11.00 – 12. 30 Sesja reumatologiczna IV

12.30 – 13. 00 Sesja sponsorowana firmy

13.00 – 14.00 Przerwa na obiad

14.00 – 15.30 Sesja reumatologiczna V

15.30 – 16. 00 Sesja sponsorowana firmy

16.00 – 16.30 Przerwa na kawę

16.30 – 18.00 Sesja reumatologiczna VI

 

Sesje ortopedyczne

 

9.00 – 10.30 Sesja ortopedyczna I

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę

11.00 – 12. 30 Sesja ortopedyczna II

12.30 – 13. 00 Sesja sponsorowana firmy

13.00 – 14.00 Przerwa na obiad

14.00 – 15.30 Sesja ortopedyczna III

15.30 – 16. 00 Sesja sponsorowana firmy

16.00 – 16.30 Przerwa na kawę

16.30 – 18.00 Sesja ortopedyczna IV

 

Fakultatywna kolacja w karczmie regionalnej, obowiązuje dodatkowa opłata

 

 

Sobota, 2 kwietnia 2022 r.

 

Sesje reumatologiczne

 

9.00 – 10.30 Sesja reumatologiczna VII

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę

11.00 – 12. 30 Sesja reumatologiczna VIII

 

Sesje ortopedyczne

 

9.00 – 10.30 Sesja ortopedyczna V

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę

11.00 – 12. 30 Sesja ortopedyczna VI

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.
Wystąpienia sponsorowane firm zostaną oznaczone w programie finalnym, po podpisaniu umów sponsorskich.