Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Śląskie Spotkania

Reumatologiczno-Ortopedyczne

map-marker Bielsko-Biała

calendar3 31 marca - 2 kwietnia 2022 r.

 

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląskie Spotkania Reumatologiczno-Ortopedyczne” w Parkhotel Vienna w Bielsku-Białej w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2022 r. Konferencja w pewnym stopniu nawiązuje tradycją i tematyką do organizowanych dawniej cyklicznie Śląskich Spotkań Reumatologicznych.

Organizatorem naukowym konferencji jest Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Organizatorem logistycznym konferencji jest Biuro Kongresów Skolamed, prowadzone przez PAIZ Konsulting Sp. z o.o. Patronat nad konferencją objął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, staramy się także o patronat Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.

Tematem przewodnim konferencji będą wybrane problemy zintegrowanego, interdyscyplinarnego leczenia chorób reumatycznych, a także zagadnienia ortopedyczne, mające odzwierciedlenie w wykładach na sesji reumatologicznej i ortopedycznej. W programie naukowym znajdą się sesje z reumatologii, ortopedii, zagadnienia interdyscyplinarne, a także sesje „reumatologia dla ortopedów” i „ortopedia dla reumatologów” i sesja pediatryczna.

Sesje reumatologiczne będą obejmowały m.in. zagadnienia związane z leczeniem biologicznym w Polsce, choroby układowe, zapalenia naczyń oraz problemy infekcji
w chorobach reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19. W tematach ortopedycznych szczególny nacisk zostanie położony na przedstawienie specyfiki pacjenta z chorobami zapalnymi narządu ruchu. Szczegółowy program będzie podany w późniejszym terminie.

Będzie nam bardzo miło spotkać się w Bielsku-Białej

 

Dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTR

Radomił Filipek

Dyrektor Biura Kongresó Skolamed